Người Đức thường kĩ càng, kỉ luật và kiên nhẫn. Khi một sản phẩm được tạo ra, nó trải qua một quá trình lâu dài kiểm định. Trước hết tại phòng Lab, kiểm tra chính xác các thành phần trong sản phẩm như ghi trên nhãn hàng. Sau đó sản phẩm được chuyển qua phòng thí nghiệm trên động vật để xem tính năng có đúng như yêu cầu. Kết thúc bằng việc đăng tìm người tình nguyện viên thử nghiệm sản phẩm để tìm xem phản ứng phụ. Bước cuối cùng là kiểm tra sản phẩm sau khi sản xuất hàng loạt có đúng như sản phẩm nghiên cứu ban đầu. Toàn bộ quá trình nghiên cứu và kiểm tra được trình lên cơ quan chính phủ phụ trách trước khi được phép bán trên thị trường. 

Sản phẩm vừa phải đảm bảo các quy định trên, vừa phải có giá cạnh tranh, khiến nhiều công ty chỉ sản xuất một sản phẩm với số lượng lớn, thay vì sản xuất nhiều sản phẩm cùng một lúc.

 

Make-Up